• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Rada Rodziców 2023_2024

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Rada Rodziców 2023 - 2024.

1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

  - Regulamin Rady Rodziców


2. Skład Rady Rodziców 2023 - 2024.

Przedszkole
  Przewodnicząca: Chilińska Anna
  Z-ca przewodniczącego: Kępska Aleksandra
  skarbnik: Okrutna Adela

Klasa I
  Przewodnicząca: Cebula Anna
  Z-ca przewodniczącej: Kowalska Beata
  członek: Dęga - Roman Małgorzata

Klasa II
  Przewodnicząca: Malczewska Marcjanna
  członek: Wojewoda-Kostrzewa Kamila
  członek: Krzyżaniak Katarzyna
Klasa III
  Przewodnicząca:  Miturzyńska Urszula
  Z-ca przewodniczącej:  Kozłowska Izabela
  skarbnik:   Adamska Ilona
Klasa IV
   Przewodnicząca: Kiniorska Agnieszka 
   Z-ca przewodniczącej: Suchecka Teresa
   skarbnik: Kozera Paulina
Klasa V
  Przewodnicząca: Dropko Katarzyna
  Z-ca przewodniczącej: Kozera Marta
  członek: Kozera Paulina
Klasa VI
  Przewodnicząca: Bochańska Marta
  Z-ca przewodniczącej: Miturzyńska Urszula
  skarbnik: Adamska Ilona
Klasa VII
  Przewodnicząca: Siwek Anna
  Z-ca przewodniczącej: Zięcik Teresa
  Sekretarz: Roman-Dęga Małgorzata
Klasa VIII
  Przewodnicząca: Strzelecka Wioletta
  Z-ca przewodniczącej: Ciesielska Anna
  skarbnik: Jędrzejczyk Joanna

3. Skład Prezydium Rady Rodziców
  Przewodnicząca Rady Rodziców:  Strzelecka Wioletta
  Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:  Ciesielska Anna
  Skarbnik:  Jędrzejczyk Joanna

 

 


5. Nazwa banku i nr konta, gdzie można dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie SKO.
Nr konta 39931710120040772620000010 
z dopiskiem: Wpłata na Radę Rodziców 2023/2024 nazwisko i imię ucznia

kwota 50zł

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus