• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Rada Rodziców 2020_2021

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Rada Rodziców 2020 - 2021.

1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

  - Regulamin Rady Rodziców


2. Skład Rady Rodziców 2020 - 2021.
Klasa I
  Przewodnicząca: Kiniorska Agnieszka
  Z-ca przewodniczącego: Suchecka Teresa
  skarbnik: Kozera Paulina
Klasa II
  Przewodnicząca:  ?
  Z-ca przewodniczącej:  ?
  skarbnik:   ?
Klasa III
   Przewodnicząca: Ciesielska Iwona 
   Z-ca przewodniczącego: Łysiak Anna
   skarbnik: Karczewska Kamila
Klasa IV
  Przewodnicząca: Arcisz Marlena 
  Zastępca: Zięcik Teresa 
  skarbnik: Siwek Anna
Klasa V
  Przewodnicząca: Strzelecka Wioletta
  członek: Jędrzejczyk Joanna
  członek: Suchecka Teresa
Klasa VI
  Przewodnicząca: Serwa Katarzyna
  zastępca: Durkalec Karolina
  skarbnik: Okrutna Adela 
Klasa VII
  Przewodnicząca: Fąfara Lucyna
  Z-ca przewodniczącej: Górniak Emila
  członek: Mielcarek Angelika
Klasa VIII
  Przewodnicząca:  Orłowska Emila
  Z-ca przewodniczącej:  Dropko Katarzyna
  sekretarz:  Kiniorska Agnieszka

3. Skład Prezydium Rady Rodziców
  Przewodnicząca Rady Rodziców:  Strzelecka Wioletta
  Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:  Orłowska Emilia
  Skarbnik:  Kiniorska Agnieszka
  Sekretarz:  Fąfara Lucyna

4. Uchwała Rady Rodziców dotycząca wysokości składek w roku szkolnym 2018/2019.

  - Uchwała Rady Rodziców


5. Nazwa banku i nr konta, gdzie można dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie SKO.
Nr konta 39931710120040772620000010 
z dopiskiem: Wpłata na Radę Rodziców 2017/2018 nazwisko i imię ucznia

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus