• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Rada Rodziców 2021_2022

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Rada Rodziców 2021 - 2022.

1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

  - Regulamin Rady Rodziców


2. Skład Rady Rodziców 2021 - 2022.

Przedszkole
  Przewodnicząca: Cebula Anna
  Z-ca przewodniczącego: Gawin Karolina
  skarbnik: Bedus Malwina

Klasa I
  Przewodnicząca: Miturzyńska Urszula
  Z-ca przewodniczącego: Ankowska Nina
  skarbnik: Durkalec Karolina
Klasa II
  Przewodnicząca:  Kiniorska Agnieszka
  Z-ca przewodniczącej:  Suchecka Teresa
  skarbnik:   Kowalska Beata
Klasa III
   Przewodnicząca: Kowalska Elżbieta 
   Z-ca przewodniczącego: Kozera Marta
   skarbnik: Kozera Paulina
Klasa IV
  Przewodnicząca: Bagniuk Patrycja 
  Zastępca: Karczewska Kamilla 
  skarbnik: Lichota Agnieszka
Klasa V
  Przewodnicząca: Siwek Anna
  członek: Zięcik Teresa
  członek: Duczyńska Wioletta
Klasa VI
  Przewodnicząca: Strzelecka Wioletta
  zastępca: Ciesielski Krzysztof
  skarbnik: Zarzyczna Kamila 
Klasa VII
  Przewodnicząca: Okrutna Adela
  Z-ca przewodniczącej: Durkalec Karolina
  członek: Arcisz Marlena
Klasa VIII
  Przewodnicząca:  Suchecka Teresa
  Z-ca przewodniczącej:  Mielcarek Angelika
  sekretarz:  Krzyżaniak Katarzyna

3. Skład Prezydium Rady Rodziców
  Przewodnicząca Rady Rodziców:  Strzelecka Wioletta
  Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:  Zarzyczna Kamila
  Skarbnik:  Kiniorska Agnieszka
  Sekretarz:  Bagniuk Patrycja

 

 


5. Nazwa banku i nr konta, gdzie można dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie SKO.
Nr konta 39931710120040772620000010 
z dopiskiem: Wpłata na Radę Rodziców 2017/2018 nazwisko i imię ucznia

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus