• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Kadra Pedagogiczna

Rok Szkolny 2023/2024

Mirosława Turczyn - dyrektor szkoły, wychowanie do życia w rodzinie;


Sylwia Czosnek - oddział przedszkolny, zajęcia rewalidacyjne;

Lidia Seweryn - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, funkcjonowanie osobiste i społecznewychowawca klasy III;

Żaneta Strzelecka - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, logopeda, wychowawca klasy II;

Anna Szczepanik - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, wychowawca klasy III;

Klaudia Lemiszewska - nauczyciel wspomagający, rewalidacja, pedagog specjalny,świetlica szkolna,wychowawca klasy VI;

Olga Grudzińska-Kamiennik - język angielskizajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego;

 

Ewelina Krawczuk - przyroda, geografia, biologia, chemia, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy VII;

Magdalena Bińczyk - matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, wychowawca klasy VIII;

 

Magdalena Bonat - język polski,wychowawca klasy IV;

Marzanna Jarkiewicz - religia, świetlica szkolna;

Danuta Rosiak - wychowanie fizyczne KL1 - KL3, świetlica szkolna;

Krystyna Filonowicz - Kuszmar - muzyka, plastyka; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;

Piotr Wierzbicki -  historia, wiedza o społeczństwie, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnieniaświetlica szkolna;

Ewa Połońska -  język niemiecki, pedagog specjalny;

Marta Korotusz -  nauczyciel bibliotekarz;

Daniel Wers - fizyka, technika, edukacja informatyczna, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica szkolna, robotyka i programowanie;

Anna Bober - nauczyciel świetlicy;

Kamil Wiśniewski - wychowanie fizyczne KL4 - KL8, szachy, wychowawca klasy V;

Anita Zalewska-Prylewska - pedagog, pedagog specjalny; 

Aleksandra Dąbkowska - psycholog; 

Eliza Wróblewska-Hencel - doradztwo zawodowe.

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus