• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Kadra Pedagogiczna

Rok Szkolny 2021/2022

Mirosława Turczyn - dyrektor szkoły, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczństwie;


Marcjanna Malczewska - oddział przedszkolny, język angielski,  zajęcia - animatorzy;

Lidia Seweryn - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, kompensacja po edukacji zdalnej, wychowawca klasy I;

Żaneta Strzelecka - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, logopeda, kompensacja po edukacji zdalnej, wychowawca klasy III;

Anna Szczepanik - nauczyciel wspomagający, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, rewalidacja, język polski, wychowawca klasy IV;

Ewa Pietraszewska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kompensacja po edukacji zdalnejwychowawca klasy II;

Olga Grudzińska-Kamiennik - język angielski, kompensacja po edukacji zdalnejzajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego;

Ewelina Krawczuk - przyroda, geografia, biologia, chemia, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy V;

Magdalena Bińczyk - matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy VI;

Magdalena Bonat - język polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, kompensacja po edukacji zdalnej;

Marzanna Jarkiewicz - religia, zajęcia - "Jestem OK", wychowawca klasy VIII;

Danuta Rosiak - wychowanie fizyczne, świetlica szkolna;

Krystyna Filonowicz - Kuszmar - muzyka, plastyka; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki;

Marta Perzyńska -  historia;

Ewa Połońska -  język niemiecki, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne;

Marta Korotusz -  nauczyciel bibliotekarz;

Daniel Wers - fizyka, technika, edukacja informatyczna, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica szkolna, robotyka i programowanie;

Joanna Sawicka - nauczyciel świetlicy, wychowawca klasy VII;

Kamil Wiśniewski - nauczyciel świetlicy, wychowanie fizyczne KL3 oraz KL5, szachy;

Anita Zalewska-Prylewska - pedagog; 

Eliza Wróblewska-Hencel - doradztwo zawodowe.

WOSP 2022

 

 

program dla szkoł KOWR

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

CMI

CMI

 

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1435  -  1520

Dowozy/Odwozy 

2021/2022

autobus