• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w SP Lejkowo

   4 września 2023 r o godzinie 8:00 w hali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie nastąpiła inauguracja  roku szkolnego 2023/2024.   
                                                

W tym roku uroczystość została poprowadzona przez uczniów klasy ósmej: Michała Bińczyka i Ninę Łysko.

Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie powitano wszystkich zebranych, a w szczególności gości: przedstawicielkę Urzędu Gminy Malechowo - Kierownika Referatu i Sportu, panią Karolinę Chruszcz-Pietraszewską, przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej Malechowo-  oddział Zielenica, pana Włodzimierza Romana oraz przewodniczącą Rady Rodziców- panią Wiolettę Strzelecką. Pani dyrektor, Mirosława Turczyn witając wszystkich zebranych przedstawiła radę pedagogiczną zaczynając od nauczycieli, którzy w tym roku rozpoczynają pracę w naszej szkole. W części artystycznej zarówno piosenką jak i wierszem uczniowie: Julia i Maciej Szymańscy, Igor Leissa, Kalina Miturzyńska, Aleksander Lichota, Lena Dropko uczcili 84 rocznicę wybuchu II wojny światowej a także pożegnali wakacje i powitali szkołę. Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali życzenia samych piątek, a w szczególności ósmoklasiści i pierwszaki. Na koniec, prowadzący- Michał Bińczyk zaprosił  uczniów na powakacyjne spotkanie z wychowawcami zapewniając, że tylko jeszcze 10 miesięcy i ...wakacje będą znów!


Uroczystość i dekorację hali przygotowali nauczyciele: p. Danuta Rosiak, p. Daniel Wers i p. Krystyna Filonowicz-Kuszmar.


Krystyna Filonowicz-Kuszmar

Inauguracja roku szkolnego 2023-2024
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 przez Panią Dyrektor
Inauguracja roku szkolnego 2023-2024
Prowadzący inaugurację Michał i Nina
Inauguracja roku szkolnego 2023-2024
Przemówienie Pani Kierownik Oświaty
Inauguracja roku szkolnego 2023-2024
Część artystyczna w wykonaniu uczniów
Inauguracja roku szkolnego 2023-2024
Pan Włodzimierz Roman
Inauguracja roku szkolnego 2023-2024
Uczniowie klasy III z wychowawcą
Inauguracja roku szkolnego 2023-2024
Uczniowie klasy II z wychowawcą
Inauguracja roku szkolnego 2023-2024
Uczniowie klasy I z wychowawcą

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus