• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

RPO Robotyka

logo_gora2.jpg

 

Wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

„Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów z Gminy Malechowo”

  Umiejętność stosowania technologii informacyjnej przez uczniów w życiu codziennym jest jednym z podstawowych celów kształcenia, które zawarte zostały w obowiązującym programie nauczania dla szkół podstawowych. Dzięki wprowadzonemu w naszej szkole projektowi uzyskana została możliwość poświęcenia większej ilości czasu na poszerzanie wiedzy w tym obszarze, a w szczególności zagłębieniu się w proces programowania.

  Zajęcia „Robotyka - programowanie” które zostały wprowadzone w ramach projektu,kształtują i utrwalają w uczniu umiejętność rozumienia oraz analizowania i rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Uczniowie dzięki swej kreatywności znajdują rozwiązanie problemu, a następnie programują dla niego algorytm z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych oraz związanych z nimi aplikacji.

Podczas zajęć dotychczas przeprowadzonych w ramach projektu, uczniowie zaznajomili się z następującymi zagadnieniami:

- obsługą środowiska Arduino,

- procedurami i zasadami programistycznymi - tworzenie funkcji,

- wykorzystaniem niektórych czujników,

- wykorzystaniem łączności bluetooth do programowania i sterowania robotami.

- wykorzystaniem servo - mechanizmów.

  prowadzący:  Daniel Wers

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus