• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Rada Rodziców

1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

  - Regulamin Rady Rodziców


2. Skład Rady Rodziców 2019 - 2020.
Klasa I
  Przewodnicząca: Kozera Marta
  Z-ca przewodniczącego: Chilińska Anna
  członek: Kozera Paulina
Klasa II
  Przewodnicząca: Bagniuk Patrycja 
  Z-ca przewodniczącej: Adamska Ilona
  skarbnik: Jońska Natalia  
Klasa III
   Przewodnicząca: Arcisz Marlena 
   skarbnik: Dęga Malwina
   członek: Wiśniewska Justyna
Klasa IV
  Przewodnicząca: Strzelecka Wioletta 
  Zastępca: Jędrzejczyk Joanna 
  członek: Suchecka Teresa
Klasa V
  Przewodnicząca: Nowakowska Katarzyna
  z-ca przewodniczącego: Serwa Katarzyna;
 skarbnik: Arcisz Artur
Klasa VI
  Przewodnicząca: Fąfara Lucyna
  zastępca: Górniak Emila
  członek: Bińczyk Łukasz 
Klasa VII
  Przewodnicząca: Orłowska Emilia 
  z-ca przewodniczącej: Dropko Katarzyna 
  członek: Kiniorska Agnieszka
Klasa VIII
  Przewodnicząca:  Rusak Małgorzata
  z-ca przewodniczącej:  Różańska Renata
  członek:  Arcisz Marlena

3. Skład Prezydium Rady Rodziców
  Przewodnicząca Rady Rodziców:  Strzelecka Wioletta
  Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:  Orłowska Emilia
  Skarbnik:  Kiniorska Agnieszka
  Sekretarz:  Fąfara Lucyna

4. Uchwała Rady Rodziców dotycząca wysokości składek w roku szkolnym 2018/2019.

  - Uchwała Rady Rodziców


5. Nazwa banku i nr konta, gdzie można dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie SKO.
Nr konta 39931710120040772620000010 
z dopiskiem: Wpłata na Radę Rodziców 2017/2018 nazwisko i imię ucznia

 

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus