• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów

kompetencje kluczowe- slajd.jpg

     Gmina Malechowo realizuje projekt pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo ”, w którym udział wezmą uczniowie z: SP Lejkowo, SP Malechowo i SP Ostrowiec.

Cele projektu to:
- podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 229 uczniów ze szkół gminy Malechowo, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych,
- zniwelowanie deficytów u 21 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć specjalistycznych,
- podniesienie kompetencji zawodowych 33 nauczycieli ze szkół w gminie Malechowo.

Dofinansowanie projektu z UE: 814 392,77 PLN

Więcej informacji na temat projektu udziela:
- Urząd Gminy w Malechowie, Malechowo 22 A tel. 94 3140593, pokój nr 202
- Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Lejkowie, Lejkowo 11, tel. 94 3155718
- Szkoła Podstawowa w Ostrowcu, Ostrowiec 61, tel. 943108414
- Szkoła Podstawowa im. mjr. Ryszarda Markiewicza, ps. "Mohort" w Malechowie, Malechowo 65B, tel. 94 3184212.

Schowek01

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus