• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Aktywna Tablica

logo_gora2.jpg

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „ Aktywna tablica”.

 

 Harmonogram Aktywna Tablica 2017/2018 

 

   Podsumowując ostatnie 3 miesiące pracy z pomocami dydaktycznymi zakupionymi w ramach programu „Aktywna Tablica”, nauczyciele wykorzystujący zakupiony sprzęt jednoznacznie wskazują na ich znaczący wpływ w podniesieniu poziomu jakości pracy z uczniami. W ramach programu zakupione zostały dwa 65” monitory interaktywne, które po bezpośrednim podłączeniu do komputera oraz uzyskaniu dostępu do internetu były aktywnie wykorzystywane w toku realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów: przyroda, biologia i geografia.  

   Pani Ewelina Krawczuk, nauczyciel przedmiotów przyroda, biologia i geografia potwierdza, iż dzięki interaktywnej pomocy dydaktycznej może prezentować treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów prezentowanych treści. Ponadto zauważa, iż lekcja stała się bardziej dynamiczna, dzięki zwiększeniu zakresu elementów skutecznego uczenia się (widzenie, słyszenie, mówienie, działanie). Zakupione monitory wpłynęły również pozytywnie na poziom zrozumienia oraz przyswajania omawianych treści.

   Na zajęciach lekcyjnych dzięki dostępowi do interaktywnych treści prezentowanych w pomocach dydaktycznych (serwisów np. Scholaris.pl, LearningApps.org) zwiększona została częstotliwość korzystania z Internetu oraz liczba materiałów wideo używana w czasie lekcji.

Podczas zajęć Pani Ewelina Krawczuk pracowała z monitorem poprzez:

ügrę „Milionerzy”,
üwykreślanki,
ükrzyżówki,
ürebusy,
üłączenie wspólnych cech,
üprezentacje multimedialne,
üfilmy edukacyjne,
üfilmiki YouTube z doświadczeniami przyrodniczymi,
ügrafiki,
üAtlas Zwierząt,
üMultimedialny Atlas Anatomiczny
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Pani Żaneta Strzelecka w ostatnich miesiącach wykorzystywała zakupiony monitor do następujących zadań:                
- prezentacje multimedialne,
- wyświetlanie filmów edukacyjnych,
- korzystanie z Wikipedii,
- wykorzystywanie monitora do pisania jak na zwykłej tablicy,
- korzystanie z ćwiczeń i muzyki na przerwach śródlekcyjnych.

  Mamy wielką nadzieję, że dzięki zastosowaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych, ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im nauką na konkretnych przykładach graficznych.

Osoby odpowiedzialne za projekt:
 -  koordynator projektu: Daniel Wers
 -  wykonawcy projektu: Żaneta Strzelecka, Ewelina Krawczuk

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus